My creativecycle

Jasmay shows us the Biokovo Fig

New direction: a ‘project’ born of what I enjoy most.

 • Traveling: cycling
 • Creativity: handicraft
 • Photography
 • Writing

The idea comes forth from years of exploring this beautiful planet, a collection and accumulation of impressions, events, experiences and discoveries, complemented by an idealistic slant.

I continue to have the wish to cycle. To feel, admire, see, hear, taste, smell and connect with the world around me in full self-chosen freedom. I wish to be out there, in Nature.

Right alongside the sale of handmade products, the blog will contain a much deeper exposition of my discoveries. I will be in search for local women who are real nomadic tribal folks. It will be less about me and more about each individual woman and her way of life.

 • I plan to follow creative women in their daily lives to create something, what they have done for centuries because it is a tradition they continue. I want to learn what they have learned long ago.
 • I want to find women who are likeminded, producing gemlike handicrafts. Something that she has designed and where each individual woman can generate an income from, through this website. I want to meet women who can be more independent through offering their handicrafts.

Jasmay likes posing with the Dancing Yak

This is how it started: ‘Meaningful.’ ‘A positive effect.’ ‘Balance.’ ‘Sustainability.’

These few words kept buzzing through my mind when I was cycling in India. Cycling in India as a woman on your own in summer is hard: questioning and thinking is more of an issue than simple enjoyment.

Then these feelings came back, again and again.

Not only these 4 words reappeared, the need to be creative too. I am an artist -not commercial at all- but having chosen to be a contemporary nomad leaves little space for creativity.

For quite some time, I was toying with an idea. But what, and how exactly? While cycling through Croatia I got a luminous idea: ‘I start now!’ Simply at the beginning. Approaching problems will find solutions later on.

My eyes started to search for thrown away textile, which I would use to make something out of it. As I prefer to reuse instead of buying anew. All I could find were a few synthetic woolen scarfs with unappealing patterns. That would not do.

So I had to do a purchase. The only textile the tiny handiwork shop in Rijeka, Croatia had for sale; shining stiff satin. Later on I added the dirty camping-kitchen cloth to give the piece of embroidery some support.

Now, with my newly seized piece of shiny stiff satin I would wake up together with the rising sun. I’d jump out of the tent and make a fire where I prepared masala chai. A liter of spicy milky black tea would then warm my hands and slowly lit up my whole body while I started to embroider: towards a design that developed itself.

A thoghtful Jasmay over Fatima's Lover

Plan: I want to weave more creativity into my way of living. I want to connect with other women through creativity; a result coming forth out of traveling where I want to be more than just a spectator. I want to collaborate with women to provide useful crafts inspired by nomadic skills. I’ve set up Nomadicreation and started off small with a selection of little bags, pouches and sleeves for electronic gadgets. I also took the opportunity to include tribal jewelry and some slow-living items. Naturally, I keep expanding new designs and creations. NOW. I am busy as you read this.

Later, when I have hopped on the bicycle, this website will host ‘podia’ where each woman will be portrayed individually. I will depicture her life situation, together with her daily course of events, and what she creates… which can be bought here.

jasmay shows us a notebook sleeve

Now my question to you is: do you know people or do you have contacts that might connect with this venture? Think for example about a project in a particular country, local foreign contacts, nomadic tribes, a (non-touristic) place where handicrafts prosper. Perhaps you have tips for me to cycle to where I find a mountain of creativity. Think about people you know who can kind of guide me on. Contacts who can support me perhaps? Maybe you are someone I am talking about?

Maybe you live in a country where they sell all kinds of creative supplies (beads, ribbon, yarn, wool) that I incorporate into my designs. Perhaps you want to send it to me, as long as I am based in one particular place.

What I look for is something to make a successful start with this adventure and finding an audience. Tips and help is welcome!

Jasmay did very well. Thank you!

One last answer to your question: so far, why do I produce all the products? Because I have a burning desire to be creative. The creations I make might be examples or leading to designs for women who can earn an income by producing what turns out to be a good-selling product. I want to start now rather than in the future.

This is the link to the website: a free hosted WordPress site to keep costs low.

This is the link straight to the shop: to seed money for the project.

Etsy, Facebook and Twitter are added.

Dutch translation

Nieuwe richting: een project voortgekomen uit wat ik het allerliefste doe.

 • Reizen: fietsen
 • Creatief zijn: handwerken
 • Fotografie
 • Schrijven

Het idee is ontstaan door jarenlange ontdekkingstochten over deze prachtige aardbol, een verzameling en opeenhoping van indrukken, gebeurtenissen, ervaringen en ontdekkingen, aangevuld met een idealistische inslag.

Het blijft mijn wens om te fietsen. Om de algehele, door mij verkozen vrijheid te blijven voelen, ruiken, zien, horen, proeven en ondergaan. En het liefste buiten, in de Natuur.

Naast de verkoop van handgemaakte spullen, zal de blog een veel diepere uiteenzetting van mijn ontdekkingen worden omdat ik nu vrouwen ga ontmoeten die zich als echte nomade voortbewegen. Het zal minder gaan over mij en meer over de vrouw en haar manier van leven in kwestie.

 • Ik ben van plan om creatieve vrouwen te gaan volgen in hun dagelijkse leven die iets creëren en wat zij al eeuwen zo doen, omdat het een traditie is die zij voortzetten.
 • Ik wil vrouwen vinden die gelijkgestemd zijn en pareltjes aan handwerk produceren, iets dat zij ontworpen heeft, en waar zijzelf een inkomen mee kan genereren door middel van deze website. Ik wil vrouwen ontmoeten die zich met handwerk in staat kunnen stellen minder afhankelijk te zijn.

Zo kwam het: ‘Zinvol.’ ‘Een positief effect.’ ‘Balans.’ ‘Duurzaamheid.’ Deze woorden zoemden door mijn hoofd toen ik in India aan het fietsen was. Fietsen in India als vrouw alleen in de zomer is behoorlijk aanpoten: afvragen en overdenken is meer aan de orde dan simpelweg genieten.

Deze gevoelens en gedachten bleven maar opborrelen, telkens weer.

Net als de behoefte om creatief te zijn. Ik ben een kunstenaar -helemaal geen commerciële- maar voor het moderne nomadische leven te hebben gekozen blijft er bitter weinig tijd over voor creativiteit.

Al langere tijd speel ik met een idee. Maar wat precies, en hoe? Eenmaal in Croatia komt het ervan, al fietsend krijg ik een ingeving: ‘Ik start nu!’ Gewoon bij het begin. Latere obstakels vinden later wel een oplossing.

Meteen begonnen mijn ogen te zoeken naar weggegooid textiel. Wat ik zou gebruiken om iets mee te produceren, omdat ik zoveel mogelijk wil hergebruiken en zo min mogelijk nieuw wil aanschaffen. Maar al hetgeen ik tegen kwam waren synthetische wollen sjaals met een lelijk patroon. Dat was het niet.

Dus kocht ik toch maar textiel, het enige soort dat ze verkochten in een klein handwerkwinkeltje in Rijeka, Croatia: stijf glimmend satijn. Later voeg ik het smerige camping-keukendoekje toe om het werkje wat meer houvast te geven.

Dan, met mijn nieuw verworven glimmend satijnen stofje ontwaakte ik elke ochtend tegelijk met het opkomen van de zon. Ik sprong uit de tent en startte een kampvuur waar ik eerst een liter masala thee bereidde. Deze warme kruidige drank hield mijn handen warm en langzaam ook mijn hele lichaam terwijl ik er vrolijk oplos borduurde: een patroon dat zichzelf ontwikkelde.

Dit wordt het: ik wil veel meer creativiteit in mijn fietsende bestaan brengen. Ik wil meer dan alleen maar een toeschouwer zijn. Ik wil met vrouwen gaan samenwerken om bruikbaar handwerk aan te bieden dat geïnspireerd is door nomadische technieken. Ik heb Nomadicreation opgezet en ben klein begonnen met het ontwerpen van tasjes, zakjes en sleeves voor elektronische gadgets waarbij ik ook authentieke sieraden en slow-living items heb opgenomen. Het ontwerpen en uitvoeren ben ik uiteraard aan het uitbreiden. NU! Op het moment dat jij dit leest ben ik er druk mee bezig.

Later, wanneer ik weer op de fiets stap komen hier gaandeweg ‘podia’ bij waar ik elke vrouw apart in beeld breng. Ik breng haar levensomstandigheden in beeld, samen met haar dagelijkse ritme, en wat zij heeft gecreëerd… en wat hier gekocht kan worden.

Nu is mijn vraag aan jou: ken jij mensen of heb je contacten die iets zouden kunnen betekenen in connectie met dit project? Denk aan bijvoorbeeld een ander -aansluitend- project in een bepaald land, lokale buitenlandse contacten, nomadische stammen, een plaats waar handwerk enorm hoog in het vaandel staat. Misschien heb je tips voor mij om daarnaartoe te fietsen waar een berg aan creativiteit te vinden is. Denk aan mensen die jij kent die mij beter op weg kunnen helpen. Contacten die me kunnen steunen wellicht? Misschien ben jij zelf wel zo iemand?

Wie weet, misschien woon je wel in een land waar ze allerlei creatieve benodigdheden (kraaltjes, lint, garen, wol) verkopen die ik verwerk in mijn ontwerpen, en wil je dit naar mij op sturen zolang ik op een bepaalde plek verblijf?

Wat ik zoek is eigenlijk iets om dit project een succesvolle start te laten maken en een publiek te vinden. Alle tips en elke hulp is welkom!

Een laatste antwoord op jou vraag: waarom maak ik alles zelf? Dat komt omdat ik enorm creatief ben en hieraan gehoor geef. Hetgeen ik maak kunnen voorbeelden zijn of leiden tot ontwerpen voor vrouwen die een inkomen kunnen verkrijgen met producten die goed blijken te verkopen. Ik wil nu starten in plaats van later.

Hier vindt je de website, een onbetaalde WordPress site, om de kosten laag te houden.

En dit is de link rechtstreeks naar de shop, zodat ik meteen een startkapitaaltje op kan gaan bouwen.

Etsy, Facebook,en Twitter zijn aangemaakt.

3 responses to “My creativecycle

I'm curious to your view, leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.